VI OGÓLNOPOLSKI BIEG RASZYŃSKI


VI OGÓLNOPOLSKI BIEG RASZYŃSKI 10KM

12 KWIETNIA 2015

 


Organizator: KLUB SPORTOWY RASZYN, GMINNY OŚRODEK SPORTU W RASZYNIE


Biuro Organizacyjne Biegu Raszyńskiego:
Klub Sportowy Raszyn 05-090 Raszyn ul. Sportowa 30
Tel/Fax 0-22 720 12 19 
e-mail: januszgorka1974@wp.pl
telefon: 501800882

 

WYDAWANIE PAKIETÓW

Informacja zostanie wkrótce uzupełniona.

 

12 KWIETNIA ( niedziela ) 8.00 - 10.30
RASZYN Ul. UNII EUROPEJSKIEJ 1 / Gimnazjum nr 1 w Raszynie /

 

VI OGÓLNOPOLSKI BIEG RASZYŃSKI 10 KM

Termin i miejsce - 12 kwietnia 2015 r. (niedziela) godz. 11.00
Raszyn
start: ul. Szkolna
meta: ul.Unii Europejskiej 1


Dystans – 10 km, bieg uliczny (nawierzchnia asfaltowa).


Trasa posiada atest PZLA
Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu bezpieczeństwa biegu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu i Policji.

 

Limit czasu:

 1. Limit czasu wynosi 2 godz. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
 2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

 

Klasyfikacja

 1. Generalna kobiet i mężczyzn.
 2. W kategoriach wiekowych mężczyzn:

  Kategoria

  Wiek w latach

  Rok urodzenia

  M-16

  16-19

  1999-1996

  M-20

  20-29

  1995-1986

  M-30

  30-39

  1985-1976

  M-40

  40-44

  1975-1971

  M-45

  45-49

  1970-1966

  M-50

  50-54

  1965-1961

  M-55

  55-59

  1960-1956

  M-60

  60-64

  1955-1951

  M-65

  65-69

  1950-1946

  M-70

  70-74

  1945-1941

  M-75

  75 i starsi

  1940 i starsi

 3. W kategoriach wiekowych kobiet:

  Kategoria

  Wiek w latach

  Rok urodzenia

  K-16

  do 29

  1986 i młodsze

  K-30

  30-39

  1985-1976

  K-40

  40-49

  1975-1966

  K-50

  K-55

  K-60

  K-65

  K-70

  50-54

  55-59

  60-64

  65-69

  70 i starsze

  1965-1961

  1960-1956

  1955-1951

  1950-1946

  1945 i starsze

 

 1. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale, koszulki techniczne , posiłek regeneracyjny, napój izotoniczny.
 2. Wśród startujących, którzy ukończą bieg do wylosowania cenne nagrody - Tablet Samsung, Garmin Forerunner 220, Garmin Forerunner 10
 3. Za ustanowienie rekordu trasy wśród zawodników krajowych nagroda pieniężna w wysokości 1000,- zł. / aktualny rekord 29.57 /
 4. Za ustanowienie rekordu trasy wśród zawodników zagranicznych nagroda pieniężna w wysokości 1000,- zł / aktualny rekord 29.05 /
 5. Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne w formie voucherów  Centrum Biegowe ERGO 600,- zł
 6. Za zajęcie miejsc: II – V  w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn - nagrody pieniężne ufundowane w formie voucherów Centrum Biegowe ERGO 500,- zł ; 400,- zł; 300,- zł ; 200,- zł.
 7. Za miejsca: I - III w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet  -nagrody ufundowane przez sponsorów w formie voucherów Centrum Biegowe ERGO - 150,- zł ; 100,- zł ; 50,- zł
 8. Najstarszy zawodnik biegu - nagroda pieniężna w formie voucherów Centrum Biegowe ERGO . 200,- zł
 9. Najstarsza zawodniczka biegu - nagroda pieniężna w formie voucherów Centrum Biegowe ERGO. 200,- zł
 10. Najlepszy zawodnik z gminy Raszyn otrzyma nagrodę rzeczową Tablet Samsung, najlepsza zawodniczka z gminy Raszyn otrzyma  nagrodę rzeczową Tablet Samsung.
 11. Za zajęcie II miejsca w kategorii gminy Raszyn wśród kobiet i mężczyzn - karnety Magia Dotyku o wartości 400,- zł
 12. Za zajęcie III miejsca w kategorii gminy Raszyn wśrod kobiet i mężczyzn - vouchery 150,- zł
 13. Obowiązuje zasada jednokrotnego nagradzania za wyjątkiem nagrody rekordu trasy,  oraz nagród dla wszystkich, którzy ukończą bieg. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobista obecność i odbiór podczas losowania.
 14. Nagrody pieniężne powyżej kwoty 760,- zł będą wypłacane po potrąceniu 10% zaliczki na podatek od nagród, natomiast nagrody rzeczowe, których wartość przekroczy 760,- zł będą wydawane dopiero po wpłaceniu przez zwycięzcę 10 % podatku od nagród.
  art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA VI OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU RASZYŃSKIEGO 10 KM


Organizator określa limit zawodników na 600 osób - decyduje kolejność wpłat zaksięgowanych na rachunku bankowym
DO DNIA 20 MARCA OPLATA STARTOWA WYNOSI 50,- PLN  - osoby, które nie dokonają wpłaty na poniższy rachunek bankowy do dnia 20 marca, zostaną usunięte z listy zgłoszeniowej


OD DNIA 20 MARCA DO DNIA 30 MARCA OPŁATA STARTOWA WYNOSI 60,- PLN - osoby, które nie dokonają wpłaty na poniższy rachunek bankowy do dnia 1 kwietnia zostaną usunięte z listy zgłoszeniowej.


WPŁATY PRZELEWEM NA RACHUNEK:

 

KLUB SPORTOWY RASZYN 05-090 RASZYN UL. SPORTOWA 30


BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE NR : 45 8004 0002 2001 0000 0420 0007


TYTUŁ WPŁATY: OPŁATA STARTOWA; IMIĘ I NAZWISKO; ROK URODZENIA

 

W VI OGÓLNOPOLSKIM BIEGU RASZYŃSKIM mogą startować na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia osoby,które:      

 • ukończyły 16 lat (tj. urodzeni przed 12.04.1999r.),
 • dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie ( podstawa prawna: Dz.U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001).
 • dokonały wpłaty przelewem bankowym w dniach od 2 lutego do 1 kwietnia.

 

UWAGA!
Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującym się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisane przez rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL. 

 

ZGŁOSZENIA


Zgłoszenia odbywać się będą poprzez zapisy na stronie www.biegraszynski.pl od dnia 02.02.2015

Za zgłoszenie uważa się wypełniony przez uczestnika formularz zgłoszeniowy oraz wniesienie opłaty przelewem w określonych powyżej terminach.
Organizator nie zwraca pieniędzy za wniesioną opłatę startową.

 

Zgłoszenie Internetowe zapewnia  rezerwację pakietu startowego (numer startowy i chip), natomiast nie stanowi ostatecznego wpisania na listę startową.


Zgłoszenia internetowe możliwe będą od dnia 02.02.2015 r. do dnia 30.03.2015r. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy po przekroczeniu 600 zgłoszeń internetowych na bieg. O kolejności decydować będą wpłaty zaksięgowane na rachunku bankowym.
Odebranie pakietu startowego dla osób zgłoszonych internetowo i opłaconej wpłacie możliwe będzie w Biurze Zawodów w dniach i godzinach podanych powyżej. Po upływie w/w terminu nieodebrane pakiety startowe wracają do puli wolnych miejsc i rozdysponowane zawodnikom zapisanym na listę rezerwową. wpisanie na listę rezerwową odbywać się będzie w biurze zawodów. Opłata startowa pakietów z wolnej puli w dniu zawodów bedzie wynosiła 90,- pln i bedzie płatna gotówką.
Warunkiem uzyskania pakietu startowego jest okazanie, podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
Wpisanie na listę startową następuje po otrzymaniu pakietu startowego.
Zapisy przyjmowane będą do wyczerpania wolnych miejsc.
Zgłoszenia przez internet na stronie www.biegraszynski.pl
Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Biegu.
Organizator nie przewiduje startu zawodników na wózkach inwalidzkich.
• Wszystkim chętnym Organizator zapewnia bezpłatne miejsce noclegowe w hali sportowej, w nocy przed biegiem. Organizator nie zapewnia materacy ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Rezerwacje miejsc noclegowych przyjmowane będą mailowo na adres januszgorka1974@wp.pl

 

UWAGA! Zgłoszenie rezerwacji musi dotrzeć do organizatora najpóźniej do 5 kwietnia 2015 r. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu. Osoby, które nie przyporządkują sie temu zakazowi zostaną z sali usunięte.

 

Postanowienia końcowe:

 • Bieg odbędą się bez względu na pogodę.
 • Biegiem kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 • Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy.
 • Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • W biegach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie wspomagane elektronicznie za pomocą chipów elektronicznych umieszczonych prawidłowo zgodnie z instrukcją. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy z chipem elektronicznym. Niewłaściwe zamocowanie chipu może spowodować nie sklasyfikowanie zawodnika (dostarczone przez organizatora chipy zamieszczone będą w numerze startowym).
 • Komunikat końcowy opublikowany zostanie na oficjalnej stronie internetowej biegu.
 • Szatnia dla zawodników - Gimnazjum Nr 1 ul. Unii Europejskiej
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
 • Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z umywalni, toalet i natrysków znajdujących się  w Gimnazjum Nr 1 ul. Unii Europejskiej 1.
 • Uczestnicy biegu otrzymają medal pamiątkowy, napój izotoniczny, koszulkę techniczną i posiłek regeneracyjny.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 • Uroczyste zakończenie imprezy o godz. 14.00.
 • Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu.
 • Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.   W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
 • Dyrektor Biegów i Organizator zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania oraz do zmiany regulaminu.


Dyrektor Biegu Raszyńskiego


Janusz Górka

realizacja ONEdot